Jump to main content

Belysning

Vi utvecklar, beräknar, konstruerar och levererar vägbelysning, idrottsplatsbelysning, master, portaler och ITS-lösningar. Vi erbjuder PerfectPlay, som är ett flexibelt LED-belysningssystem som kan styras från smarta enheter via ett intuitivt användargränssnitt.

Försäljning

Försäljning av belysningsmaster, portaler och tillbehör:
Jonas Besev  M: +46 8 594 771 89 jonas.besev@saferoad.se

PerfektPlay

För frågor angående idrottsplatsbelysning och PerfectPlay:
Yasar Bugurcu M: +46 70 251 64 16 yasar.bugurcu@saferoad.se

Pågående entreprenader

För frågor angående pågående entreprenader:
Johan Kleveby M: +46 70 637 55 93 johan.kleveby@saferoad.se
Per Andersson M: +46 70 555 20 79 per.andersson@saferoad.se

Arenabelysning vid Studenternas

Sedan september 2021 pågår en avveckling av Saferoad Sveriges affärsområde ”Belysning”.

Det innebär att Saferoad från 23 september 2021 ej längre behandlar nya förfrågningar eller offererar nya anbud inom affärsområdet Belysning.

Saferoad iakttar naturligtvis samtliga skyldigheter och åtaganden som följer av ingångna avtal eller avgivna bindande anbud. Vi kommer således att färdigställa leveranser i form av material, installation/montage, besiktningar, garantier och dokumentation avseende de belysningsprojekt som vi har åtagit oss.

Saferoad kommer med oförminskad styrka att vidareutveckla den verksamhet som bedrivs inom Saferoad i övrigt, det vill säga försäljning av produkter, tjänster, (uthyrning av material, Vakt & Lots m.m.) samt väg- och broräcken (RRS). Saferoad kommer inom dessa områden fortsätta vara en leverantör som håller hög kvalitet på leveranser och ser fram emot nya samarbeten och affärer.