Jump to main content

Belysningscentral

Saferoad Sverige har ett brett sortiment av elutrustning för belysningsanläggningar utomhus. Programmet innefattar t ex säkringslådor, belysningscentraler och driftdonsskåp. I samarbete med Signify bygger vi PerfectPlay-anläggningar för både externa och egna projekt.

Bildexempel på säkringslådor, belysningscentraler och driftdonsskåp:

kraftmatningscentraler med elmätning och belysningsstyrning

Exempel på en av våra kraftmatningscentraler med elmätning, belysningsstyrning och avsäkrade utgående grupper.

Eurotowermast med två st D9-driftdonsskåp

Eurotowermast med två st D9-driftdonsskåp.

Fristående LED-driverskåp.

Kraft- och belysningsstyrning för idrottsplats Rågsved.

Styrskåp belysning på Studenternas.

Inomhuscentral med belysningsstyrning för fotbollsplaner.