Jump to main content

Entreprenader

Saferoad Sverige utför entreprenader över hela landet. Efter våra kunders önskemål utför vi allt från mindre generalentreprenader till totalåtaganden i stora och komplexa funktionsentreprenader.

Fin belysning i Solhagaparken

Vi erbjuder entreprenader inom

  • Sport- & industribelysning
  • Vägbelysning
  • Belysning i stads- & tätortsmiljö
  • Dekorativ belysning
  • Skyltar & vägvisning

Våra projektledare och montörer har lång erfarenhet av dessa projekt, stora som små, och du som kund kan med minimal insats av egen projektledning kontraktera oss.

Saferoad besitter en unik kompetensmix inom områdena belysningsteknik, stålkonstruktioner, el och grundläggning vilket gör oss till en stark partner i ert projekt.

>Bildarkiv referenser