Jump to main content

Belysningsfundament

Belysningsfundament Artikelnummer E-nummer endast stomme E-nummer komplett inklusive låskil och tätning
Fundament 60 P-mätare  60 520    
Fundament 60/500 m. kabelintag  600 505    
Fundament 60/500 motorvärmare  600 510 77 782 06   
Fundament 60/700 m. kabelintag  600 701  77 783 30  77 782 24
Fundament 76/700  600 701 77 783 30   77 782 26
Fundament 90/700  900 700 77 783 31  77 782 28
Fundament 90/1050  90 1050 77 782 29  
Fundament 108/700  108 0900 77 783 34  77 782 31
Fundament 114/700  108 0700 77 783 32  77 782 42
Fundament 108/900  108 0900 77 783 34  77 782 34
Fundament 114/900  108 0900 77 783 34  77 782 44
Fundament 114/900 signal  108 0902    77 783 05
Fundament 108/1300  108 1140 77 783 36  77 782 36
Fundament 114/1300  108 1140 77 783 36  77 782 46
Fundament 121/700  121 0700 77 783 38  77 782 51
Fundament 127/700  121 0700 77 783 38  77 782 56
Fundament 121/1050  121 1050  77 783 40  77 782 52
Fundament 127/1050  121 1050  77 783 40  77 782 57
Fundament 121/1300  121 1300 77 783 42  77 782 54
Fundament 127/1300  121 1300 77 783 42  77 782 59
Fundament 133/700  133 0700 77 783 39  77 782 61
Fundament 140/700  133 0700 77 783 39  77 782 65
Fundament 133/1050  133 1050 77 783 41  77 782 62
Fundament 140/1050  133 1050 77 783 41  77 782 66
Fundament 133/1300  133 1300 77 783 43  77 782 64
Fundament 140/1300  133 1300 77 783 43  77 782 68
Fundament 140/1500  133 1500    77 782 69
Fundament 152/700  152 0700 77 783 44  77 782 71
Fundament 159/700  152 0700 77 783 44  77 782 76
Fundament 168/700 152 0700 77 783 44 77 782 80
Fundament 152/1100  152 1100    77 782 72
Fundament 159/1100  152 1100    77 782 77
Fundament 168/1100  152 1100    77 782 85
Fundament 152/1500  152 1500  77 783 46  77 782 73
Fundament 159/1500  152 1500  77 783 46  77 782 78
Fundament 168/1500  152 1500  77 783 46  77 782 83
Fundamant 152/1900  152 1900  77 783 48  77 782 74
Fundament 159/1900  159 1500  77 783 46  77 782 79
Fundament 168/1900  152 1900  77 783 48  77 782 48
Fundament 178/1500  191 7815  77 783 49  77 782 86
Fundament 178/2000  191 7820  77 783 51  77 782 88
Fundament 194/1500  191 9415  77 783 52  77 782 90
Fundament 194/2000  191 9420  77 783 53  77 782 92
Fundament 219/1500  192 1915  77 783 54  77 782 94
Fundament 219/2000  192 1920  77 783 50  77 782 96

belysningsfundament.jpg