Jump to main content

PerfectPlay – smart idrottsplatsbelysning för alla anläggningsägare, sporter och idrottare

PerfectPlay är ett flexibelt LED-belysningssystem som kan styras från smarta enheter via ett intuitivt användargränssnitt. Det är lika enkelt att installera systemet på en ny anläggning som på en redan befintlig. Systemet är ett hållbart alternativ som kan anpassas efter idrottsanläggningens specifika belysningsbehov.

En idrottsplatsbelysning på kvällen med upplysta strålkastare PerfectPlay

PerfectPlay är en kombination av LED-strålkastare tillsammans med det intelligenta styrsystemet. PerfectPlay kan förstås installeras i nya anläggningar, men kan också med fördel installeras i befintliga anläggningar där befintligt kablage kan nyttjas. Systemets fulla potential erhålls tillsammans med LED-strålkastare, men det kan även installeras i befintliga anläggningar med konventionella strålkastare. Systemets styrskåp monteras tillsammans med anläggningens elcentral och styrsignalerna till strålkastarna distribueras via kabelnätet ut till masterna där mottagare, som kommunicerar med strålkastarna, finns installerade.

Systemet är sedan via modem anslutet till molnet. Detta möjliggör datautbyte via API med appar, centrala bokningssystem eller andra system för att kontrollera belysningen. Systemet kan förstås även manövreras lokalt via panel, tryckknappar, eller liknande.
Systemet används även av Philips för lösningar i tunnlar samt för vägbelysning.

I filmen visas hur PerfectPlay Systems-appen fungerar. Välj idrottsanläggning, klicka på plusset (gröna knappen), välj den tid och belysningsnivå du önskar, klart!

 

Illustration över hur PerfectPlay fungerar
Styrenhet PerfectPlay - app för surfplatta,

Så här fungerar systemet

Systemet programmeras efter användarnas önskemål så LED-strålkastarna ställs in för olika belysningsnivåer på planen, eller delar av planen, ex v spontan, underhåll, komfort, träning eller match. Genom att använda olika sceninställningar sparas energi och onödig belysningstid minskas.

· Styrning via panel, surfplatta, smarttelefon eller dator.
· Använd schemaläggning inklusive astrofunktion via appen.
· Nattschema gör att anläggningen inte kan tändas inom förinställt tidsintervall nattetid. Enligt de önskemål och lokala restriktioner som finns, för att inte störa omgivningarna samt begränsa energiförbrukningen.
· Skapa användarprofiler med olika behörigheter, kontrollera energiförbrukning och begär service direkt i appen.

Via den molnbaserade kontrollpanelen är integrering via API möjligt med andra system:
· Centrala bokningssystem hos kommunen.
· Belysning på anslutande områden, ex v parkeringsplatser, entréer, mm, när InterAct City används.

Möjlighet till integration med lokala system:
· Lås-/grindsystem med kodlås, "taggar", kort, eller liknande.
· Dynalite/KNX osv.

Systemet kan användas med konventionell belysning, men då fungerar inte dimningsfunktionen.

Styrenheter – app för surfplatta, smarttelefon eller dator

Med den intuitiva appen från PerfectPlay-systemet styr du en eller flera Philips PerfectPlay-installationer på din surfplatta, smarttelefon eller dator.

Appen finns tillgänglig via:
Google Play: Perfect Play Systems
App Store: PerfectPlay Systems
Genom webbläsare:
https://app.perfectplaysystems.com

enheter.png

Illustration över vilka som vinner på PerfectPlay

Så här fungerar belysningen

Skapar optimala ljusförhållanden för såväl idrottare som åskådare genom att uppnå nödvändiga Lux-nivåer.
Med användning av optik minskas ljusspill och ljusföroreningar och skapar därmed en bättre miljö för boende i närområdet.

Ljusspill på idrottsplatsbelysning där ljuset sprids även utanför planen
En idrottsplatsbelysning med centrerat ljus över planen PerfectPlay

Kontakta oss vid frågor och mer information:

Telefon: 08-444 55 90
PerfectPlay@saferoad.se

Signify Certified System Intregrator:

Saferoad Sverige AB
Linnés väg 61
S-191 35  Sollentuna