Jump to main content

Referenser anläggningar

Här visar vi referenser och instruktioner från våra belysningsprojekt när det gäller idrottsplatsbelysning. Sidan är under uppbyggnad.

Webbaserad belysningsstyrning Studenternas

Kontakta oss vid frågor och mer information:

Telefon: 08-444 55 90
PerfectPlay@saferoad.se

Signify Certified System Intregrator:

Saferoad Sverige AB
Linnés väg 61
S-191 35  Sollentuna