Birsta WP

H2 / W3 / B

Ett smäckert och stilfullt broräcke med W-profil som navföljare och som toppföljare använder vi en sluten rörprofil som monteras på 55x55 mm ståndare. Fotplåten som vi använder är 210x210 mm samt att bultgruppen är 120x120 mm med oval hål-bild för justering i djupled. Ovala hål använder vi även på navföljaren och toppföljaren för justering i sidled. Olika installationsalternativ finns tillgängliga med nätram, spjälgrind, stänkskydd, PC-skiva, glas eller bullerskärm. Broräcket är anpassat för att kunna monteras på olika typer av kantbalkar A/B, sidomonteras eller markmonteras.

Tekniska specifikationer

Kapacitetsklass H2
Arbetsbredd W3
Fordonsinträngningsklass (VI) VI3
Skaderisk B
Höjd 1200 mm
Bredd 240 mm
Stolpavstånd 2000 mm
Installation Fotplatta
CE märk Ja
Snöplogsklass 3