Jump to main content

Birsta 2PGC

Rörräcket 2P GC byggs som en standardprofil för att hålla ett lågt pris

Konstruktionen har fokus på estetik och design. Birsta 2P GC förekommer oftast där det ställs krav på tilltalande trafikmiljö och god genomsikt, exempelvis vid trafikplatser, vattendrag eller kulturplatser.

Produkten är genom sin slutna profil och snillrika infästning det enklaste och snabbaste rörräcket att montera. Infästningsbulten mot stolpen finns redan monterad vid leverans, vilket reducerar tidsåtgång för montage.

 

 

Produkt Kapacitetsklass Arbetsbredd Stolpavstånd Skaderisk
2P GC N2 W4 3 meter A