Jump to main content

Birsta GC

Med vårt nya gång- och cykelräcke, Birsta GC, har vi tagit ett steg till för att nå fulländning när det gäller design, utan att tumma på styrka och säkerhet.

Birsta räcke

Det finns tre olika fyllningar och väljer du som kund stänkskydd kan du få detta upplyst av LED-ljus i flera olika färger.

Birsta GC har en design med runda former och finns i höjderna 1 200 mm och 1 400 mm. Räcket kan anpassas för olika infästningstyper både på bro och i mark.
Birsta GC är dessutom konstruerat för att kunna monteras på broar med lutning, utan specialanpassning. 

Materialet är i maximalt sex meter längder för att kunna monteras av två montörer. Räcket uppfyller mer än väl kraven på styrka och barnsäkerhet.
Målning i önskad kulör kan erbjudas på den varmförzinkade konstruktionen av estetiska skäl och för ännu längre livslängd. Birsta GC har tagits fram i standardmått, men det finns en flexibilitet i systemet som gör att man kan kundanpassa räcket så att det följer beställarens önskemål.