Jump to main content

Birsta Modulräcken

Saferoads modulräcken passar som avgränsning vid parkeringsplatser, till exempel vid slänter.

Saferoad modulräcke

Räckesmodulerna finns i tre olika längder, 1 m, 2 m och 3 m.Alla våra modulräcken är varmförzinkade. Zinken skyddar stålet mot korrosion. Ingen annan ytbehandlingsmetod kan uppvisa den egenskapen. Detta, i kombination med den smidiga monteringen, gör Birstas modulräcken till ett mycket flexibelt alternativ i de flesta miljöer och situationer. Vi lagerhåller alla standardmoduler och vi specialdesignar även efter dina specifika önskemål. Vi ordnar bästa lösningen för alla behov

gång- och cykelbaneräcke saferoad
gång- och cykelbaneräcke saferoad