Jump to main content

Krockdämpare

Birsta Rimob är en krockdämpare som används på särskilda platser, exempelvis vid trafikplatser eller avfartsramper och skyddar trafikanter mot att köra in i fasta hinder.