BOS Primus 2a

N2 / W4 / A

BOS Primus 2a är ett räckessystem med fokus på att skydda mindre enskilda hinder såsom träd, vägskyltar, portalben eller andra fackverkssystem. Systemet är i grund och botten en tysk uppfinning där BOS står för ”träd- och föremålsskydd”. Med hjälp av så kallad dubbelrälsförlängning kan även längre hinder som bropelare eller flertalet träd effektivt skyddas gemensamt. Systemet är symmetriskt och kan användas på vardera sida om vägen. Inga externa deformationselement behövs då de redan är integrerade i de två balanserade, sammankopplade halvorna. BOS Primus 2a är en väl använd och populärt produkt i våra europeiska grannländer, och har visat upp goda resultat under flera årtionden.

Tekniska specifikationer

Kapacitetsklass N2
Arbetsbredd W4
Skaderisk A
Höjd 680 mm
Bredd 1100 mm
Installation Ståndare i mark