BOS Primus 2a

N2 / W4 / A

Tekniska specifikationer

Kapacitetsklass N2
Arbetsbredd W4
Skaderisk A
Höjd 680 mm
Bredd 1100 mm
Installation Ståndare i mark