Birsta 1PH1

H1 / W5 / A

Mitträcke som är ett resultat av omvärldens krav på ökad trafiksäkerhet och minskade materialskador. Produkten är framtagen för att ersätta vajerräckena. Den mjuka profilen gör att fordonen inte fastnar och den minskar eventuella skador på fordon och räcke. Birsta 1P:s konstruktion medför därför att behoven av reparationsinsatser och avstängda vägar blir minimala, vilket inte bara krymper totalkostnaden på lång sikt, utan ökar även säkerheten för driftpersonalen.

Tekniska specifikationer

Kapacitetsklass H1
Arbetsbredd W5
Fordonsinträngningsklass (VI) VI6
Skaderisk A
Höjd 600 mm
Bredd 240 mm
Stolpavstånd 4000 mm
Installation Ståndare i mark, Fotplatta
CE märk Ja
Snöplogsklass 4