Vik H1 midtrekkverk CC2

H1 / W4 / A

Tekniska specifikationer

Kapacitetsklass H1
Arbetsbredd W4
Fordonsinträngningsklass (VI) VI6
Skaderisk A
Höjd 750 mm
Bredd 300 mm
Stolpavstånd 2000 mm
Installation Ståndare i mark