Jump to main content

Rörräcke Birsta

Rörräcket Birsta 2P monterat som parkeringsräcke med lodräta avslut vid ett projekt i Sundsvall. Som parkeringsräcken av typerna Birsta 2P samt Safeline R har vi rörräcken med en eller två navföljare på cc 3, cc 4 och cc 6 meter. De avslut som används oftast är ändkula, C-avslut eller lodräta avslut.

Har du frågor om parkeringsräcken, kontakta oss: rrs@saferoad.se