Jump to main content

Träräcke Birsta TLC18

Det första trä- och stålskyddet med kapacitetsklass N1.

  • Kapacitetsklass N1 - 80 Km / h
  • Arbetsbredd W5
  • Stolpavstånd 4 m
  • Certifierad
  • Snabb och enkel installation

Broschyr