Jump to main content

Träräcken Birsta TM18

Tertus mest effektiva träräckessytem

  • Arbetsbredd W5, 4 m stolpavstånd
  • Arbetsbredd W4, 2 m stolpavstånd
  • Certifierad
  • Förenklad montering, enkel installation

Broschyr