Jump to main content

Rörräcke Birsta 2P

Rörräcket Birsta 2P byggs som en standardprofil för att hålla ett lågt pris. Konstruktionen har fokus på estetik och design.

Birsta 2P förekommer oftast där det ställs krav på tilltalande trafikmiljö och god genomsikt, exempelvis vid trafikplatser, vattendrag eller kulturplatser.
Produkten är genom sin slutna profil och snillrika infästning det enklaste och snabbaste rörräcket att montera. Infästningsbulten mot stolpen finns redan monterad vid leverans, vilket reducerar tidsåtgång för montage.