Birsta 2Pdu

N2 / W4 / A

Tekniska specifikationer

Kapacitetsklass N2
Arbetsbredd W4
Skaderisk A
Höjd 700 mm
Bredd 260 mm
Stolpavstånd 3000 mm
Installation Ståndare i mark
CE märk Ja
Snöplogsklass 1