Jump to main content

Rörräcken Birsta 3P

3P är broräcket med de runda formerna, som bygger på standardprofiler för att hålla kostnaderna låga.

Produkten används oftast där det ställs krav på smakfull trafikmiljö och god genomsikt, t.ex. vid trafikplatser, vattendrag eller kulturplatser.
Räcket är en skruvad konstruktion som kan skruvas i efterhand, och har anpassats för att kunna monteras på broar med standardkantbalk. Räcket är dessutom konstruerat för att kunna monteras på broar med lutning, utan specialanpassning.
Materialet är i max. sex meter längder för att kunna monteras av två montörer.