Jump to main content

Kohlswa Birsta K

Kohlswa är det optimala vägräcket när kraven är högt ställda på livslängd och stryktålighet.

Det sex millimeter tjocka stålräcket tål lätta påkörningar och står sig väl mot buckling. Birsta K kan användas i de flesta sammanhang, men passar särskilt bra vid parkeringsplatser, industriområden och i snötäta områden.
Den låga profilhöjden gör vägräcket plogvänligt då snön kan pressas genom det. Produkten finns både som väg- och broräcke.