Birsta K c/c 2

N2 / W5 / A

Tekniska specifikationer

Kapacitetsklass N2
Arbetsbredd W5
Skaderisk A
Höjd 630 mm
Bredd 140 mm
Stolpavstånd 2000 mm
Installation Ståndare i mark, Fotplatta
CE märk Ja
Snöplogsklass 4