Jump to main content

Birsta S Snöplogsklassat

Birsta S står för "snow resistant" och är ett räcke som är specialtillverkat för att klara av närkontakt med snöplogar.

Det kan också med fördel användas som påkörningsskydd vid t.ex. parkeringar, industriområden och lagerbyggnader.
Balken har bredden 230 mm och tjockleken 3,25 mm och ligger därmed mellan Birsta K och Birsta W2/Birsta W3.
Det ursprungliga konceptet har nu förbättrats med bättre stålkvalitet och ny profil. Detta gav möjligheten att gå ned i tjockleken på räcket. Det innebär att den är lättare, vilket underlättar vid montering. 
Birsta S har snöplogsklass 4.