Jump to main content

W-profil Birsta W

Vår W-profil är det mest konkurrenskraftiga lågprisalternativet som finns bland vägräcken!

Vår W-profil är det mest konkurrenskraftiga lågprisalternativet som finns bland vägräcken!

Birsta W-profil:
• Finns i två varianter, 2 mm eller 3 mm.
• W-profilen erbjuder hög styrka, liten arbets- bredd, låg vikt.
• God trafiksäkerhet till låg kostnad.

Vår W-profil är ett säkert val som alltid finns på hyllan för direkt leverans till våra kunder.

Birsta W3+ är ett vägräcke där arbetsbredden är W3 även då stolparna monteras med fyra meters avstånd.
Det gör att räcket är väl lämpat att använda på ställen där det ställs krav på liten arbetsbredd. Birsta W3+ är självfallet testat och CE-märkt.
Alla tillbehör som finns till våra övriga W-profilräcken finns även till Birsta W3+.