Birsta W3 c/c 4

N2 / W5 / A

Tekniska specifikationer

Kapacitetsklass N2
Arbetsbredd W5
Skaderisk A
Höjd 700 mm
Bredd 180 mm
Stolpavstånd 4000 mm
Installation Ståndare i mark, Fotplatta
CE märk Ja
Snöplogsklass 3