MegaRail ec 2.2

N2 / W2 / A

Tekniska specifikationer

Kapacitetsklass N2
Arbetsbredd W2
Skaderisk A
Höjd 700 mm
Bredd 205 mm
Stolpavstånd 1333 mm
Installation Ståndare i mark
CE märk Ja