Jump to main content

Varmförzinkning

En varmförzinkad yta har en underhållsfri livslängd i normal stadsmiljö på mer än 40 år. Det finns många exempel på stålkonstruktioner som är äldre än 60 år och fortfarande har ett gott rostskydd tack vare att de är varmförzinkade. Eftersom stålet doppas i smält zink får man ett fullgott rostskydd även i trånga utrymmen och invändigt i rör. Vid vår anläggning för varmförzinkning är grytan 8,2 x 1,2 m och 2,2 m djup.

Varmförzinkade produkter tål mekanisk åverkan mycket bra och är dessutom självläkande, dvs. de "reparerar" själv små skador i beläggningen genom en galvanisk process.
Det rostar idag bort värden för 60 miljarder kronor per år inom svensk industri. Tänk om fler insåg fördelarna med varmförzinkning!

Kontakt

Produktionsanläggning Sundsbruk, 
Birstavägen 10
863 33 Sundsbruk

Mikael Thungren, produktionschef
T: +46 60 52 72 47