Jump to main content

Trafiksignaler

Saferoad levererar och installerar trafiksignaler med tillbehör som är fullt anpassande för Nordisk trafikmiljö.

Trafiksignalsprodukter

  • Stolpar och fundament för trafikstyrande system
  • Fordon-, gång- och cykeltrafikljus (200 och 300 mm)
  • Korta och långa induktiva detektorer
  • Trafiksignalstyrraparater för korsade vägar
  • Lokala styrningssystem som styr upp 16 trafikljus. Vårt mjukvarusystem, User Friendly, är kopplad till våra trafiksektorer och kan enkelt anpassas baserad på beställarens behov.

> Läs mer om vad vi erbjuder inom ITS

Kontakt
Trafiksignaler visar röd gubbe
Trafiksignaler vid korsning