Saferoad har ett brett sortiment av produkter inom trafikavstängning som uppfyller de senaste säkerhetskraven. Till exempel batongbarriären DELTABLOC, påkörningsskydd, TMA, TTMA, trafikbuffertar, elektroniska skyltvarningssystem, VMS-vagnar och portabla trafiksignaler med mera.

Såväl vägarbetare som trafikanter förtjänar ett säkert vägarbetsområde. Vårt bidrag är att erbjuda godkända och säkra lösningar till alla typer av projekt.

I sortimentet finns vår uppmärksammade Trafikbuffert som är krocktestad och godkänd upp till 100 km/h. Även betongbarriären DELTABLOC, påkörningsskydd, TMA, TTMA, elektroniska skyltvarningssystem, VMS-vagnar och portabla trafiksignaler som bidrar att öka säkerheten för såväl trafikanter som de som arbetar på vägarna.

Kontakta våra säljare
Kan vi hjälpa dig?
Kontakta våra säljare
022129700