Jump to main content

TA - balk – Slirstock med räcke

TA - Balk / Slirstock med kraftigt räcke, ett längsgående områdesskydd som används för att vägleda och skydda tredje man i gång- och cykelmiljö.

Slirstock i närbild
Slirstock med kraftigt räcke

TA-balk / Slirstock med räcke

Med sitt kraftiga räcke och betongfot skapas en säker arbetsplats som skyddar tredje man ifrån arbetsområdet. Användning skiljer mellan olika kommuner men syftet är att tydligt visa arbetsområdes gränser.
Monteras ihop med kätting.

Hyr slirstock – kontakta närmaste depå