Jump to main content

TA-plan och tillstånd

Vi hjälper dig med TA-planen och ansökningar för de tillstånd som behövs i ditt projekt.

Med vår helhetslösning i projekten hjälper vi er med alla steg i processen av att etablera en säker arbetsplats. Som till exempel att ta fram en godkänd Trafikanordningsplan (TA-plan) samt schakt-, polis- och öppningstillstånd redo på rätt dag. Så du kan koncentrera dig på annat. 

TA-PLANER

En TA-plan ( trafikanordningsplan ) är precis som det låter en plan över arbetsplatsens trafikanordningar, vilka skyltar, barriärer och annan utrustning som finns på platsen. Vi på Saferoad vill dock inte bara se TA-planerna som en ritning över hur trafik ska ledas genom en arbetsplats, utan som ett komplement till arbetsplatsens arbetsmiljödokumentation. TA-planen visar hur man tänkt skydda sin personal samt vägleda och skydda förbipasserande trafik. 
Innan en TA-plansritning görs måste en TA-plansansökan göras. Antingen fyller ni formuläret nedan själva och skickar in till oss eller så hör ni av er till oss så hjälper vi till.
Formulär TA-plansansökan

Mejla vår tillståndsavdelning:
> tillstand@saferoad.se

ETABLERINGSTILLSTÅND, POLISTILLSTÅND OCH SCHAKTTILLSTÅND

Vi hjälper er med tillstånden, såsom Polistillstånd, schakttilsstånd samt ansökan om etablering av arbetsplats. 

När man tar offentlig mark i anspråk gör man en ansökan till Polisen som sedan remitterar ärendet till berörd markägande- eller driftansvarigmyndighet som beslutar om avgift ska tas ut för upplåtelsen. 

Stockholmsstad och många kommuner kräver att alla entreprenörer som ska utföra markarbeten inom staden ansöker om schaktlov/-tillstånd, där man reglerar vad som kommer utföras och på vilken plats. Vi hjälper er med ansökningen och kontakterna med kommunen.

Mejla vår tillståndsavdelning:
> tillstand@saferoad.se