ISO 9001 och ISO 14001

Sedan april 2021 är vi certifierade enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Vi är dedikerade till att systematiskt förbättra vår kvalitet och leva upp till konkreta och erkända miljökrav.

Kvalitet
Vi har säkrat kvaliteten i våra processer enligt ISO 9001 vilket innebär att vårt ledningssystem, våra processer och arbetssätt är godkända enligt ISO-standarden.

Allt för att vi ska vara säkra på att vi kan möta omvärldens förväntningar och krav. På det sättet säkrar vi kvaliteten på våra tjänster.

Miljö
Vår certifiering visar att vi lever upp till de erkända och konkreta miljökraven som krävs samt kartlagt verksamhetens miljöpåverkan enligt ISO 14001.

Ladda ner