Trafikportal för vägmärken och digitala skyltar

Vårt portalsystem är uppbyggt av standardmoduler vilket innebär snabb projektering och pålitliga konstruktioner. Portaler utanför standardsortimentet erbjuds vid behov t ex stora portaler med gångbryggor för inspektion av stora digitala skyltar.

Portalsystem för väginformation av typ fackverksportal. I trafikportalerna kan både traditionella plåtskyltar eller digitala skyltar monteras.

Varje trafikportal beräknas och dimensioneras individuellt, av en kvalificerad ingenjör, för de laster som den avser att bära.

Exempel på trafikportaler utanför standarden är portaler med gångbryggor och serviceplan anpassade efter kundens behov. Klätterskydd finns också som tillbehör.

Portalfundament ubåt
Ibland går det inte att schakta på djupet i t ex motorvägsmiljöer, hamnar och i industriområden, beroende på nedgrävda installationer som redan finns på platsen. Lösningen är vårt ubåtsfundament. Läs mer här.

Fackverksportaler

Det finns två typer av standardstolpar som är förberedda för fundament. Tvärsnitt 380x380 och 450x450 mm. Överliggare kan erhållas i tre olika utföranden, tvärsnitt 380x380, 450x450 och 520x520. Att detta är standardportaler betyder inte att det finns färdiga i lager. Varje portal är unik efter platsen där den ska stå.

Skulle inte standardsortimenet räcka till så kan vi även beräkna portaler med större tvärsnitt än ovanstående.

Anna Danhage
Säljare
Anna Danhage
+46703515659
Jonas Besev
Säljare
Jonas Besev
+46859477189
Ubåtsfundament
Ritning av ett fundament som är utformad som en ubåt.

Portalfundament ubåt
Vi beräknar och tillverkar utbredda fundament för portaler s.k ”ubåtar” lämpliga att använda när ni inte kan schakta på djupet i t.e.x motorvägsmiljöer med andra installationer som ofta ligger bredvid vägarna.

Läs mer om våra ubåtar här

Fundament för nergrävning
Trafikportaler
Ritning av en portal med ett ben och en överliggare med en skylt

Enbent portal kan erhållas med utliggare upp till max 10 m längd. Det beräknas från fall till fall. Den är lämplig i tex stadsmiljöer, bussdepåer där man inte har möjlighet att sätta två fundament.

Ritning av en portal med två ben samt en överliggare med en skylt

Normalportal består av 1–3 helsvetsade sektioner i rundstångsfackverk. Normalportal kan fås i varierande längder och är lämplig att användas både över en eller flera körbanor, skyltning från två olika håll och som t ex höjdhinder. Det beräknas från fall till fall. Fråga oss om ni är osäkra på hur breda de kan göras.

Ritning av en portal med en överliggare med skyltar som är utformat som bokstaven T

T-portal kan erhållas med symmetriska eller asymmetriska utliggare. T-portal är lämplig i ex industrier, hamnar där du endast kan sätta ett ben men behöver vägvisning för flera körbanor. Det beräknas från fall till fall.

Ritning av en portal med två ben och skyltar i den övre portalen

Överhängsportal är utförd som den ”normala” varianten men med överhäng, som figuren visar. Den är lämplig i t ex industrier, hamnar där inte kan sätta ett ben till men behöver vägvisning för flera körbanor. Det beräknas från fall till fall.

Extra tillbehör och specialportaler
Portal med en stor digital skylt över en väg

Gångbrygga
Trafikportal med gångbrygga för enkelt underhåll.

Höjdhinderportal med gul och blå reflex över en bilväg

Höjdhinderportal
Hinder som varnar för låga passager.

VINDLASTBERÄKNING

På varje trafikportal görs en vindlastberäkning.

Utifrån referensvindhastigheten och terrängtypen på platsen får vi fram bestämning av dimensionerande hastighetstryck. Med vilken vi kan göra en korrekt portalberäkning.

Karta med vindlastzoner

TERRÄNGTYPER:

  • Terrängtyp 0 = havs- eller kustområde exponerat för öppet hav
  • Terrängtyp I = sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation utan hinder
  • Terrängtyp II = Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd
  • Terrängtyp III = Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd (t ex byar, förorter och skogsmark)
  • Terrängtyp IV = Område där minst 15% av arean är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är > 15m