Smart Höjdvarning

Smart Höjdvarning förhindrar att lastbilar och lastbilssläp fastnar i tunnlar, viadukter och broar.

Detta är ett stort problem idag och beror ofta på att chaufförer som inte känner till området använder GPS. Om GPS:en visar fel kan det leda till kollisioner med person- och infrastrukturskador som följd. Det kan medföra stora kostnader för både enskilda personer, företag och samhället. Smart Höjdvarning minskar risken för olyckor genom att systemet varnar chauffören om fordonet är för högt.

  • Sensorer mäter höjden
  • Kombineras med andra Saferoadprodukter, till exempel Saferoads ITS-plattform
  • VTS-kommunikation kan ske via 4G-nätet, men vi rekommenderar fiberkommunikation

Produkten Smart Höjdvarning består av följande komponenter:

  • Skåp för höjdvarning
  • EURO-HI1-sensor vänster sida
  • EURO-HI2-sensor höger sida
  • Monteringssats för LATTIX eller monteringssats för NM-mast
  • Kablage för Smart Höjdvarning
Farshad Farhat
ITS-ansvarig
Farshad Farhat
+46706370196