Slimline

Slimline är en mastserie som normalt levereras i 6 meters moduler och de finns i höjder från 6 till 48 m och är idealiska för belysning av hamnar, idrottsplatser, flygplatser, industrier, parkeringar mm. Masterna passar även för övervakning eller mindre antenner. Slimline serien består av triangulära helsvetsade fackverkssektioner av solida rundstänger som är varmförzinkade.

Grundläggning:

Prefabricerade fundament används vid normal grundläggning vid basmått upptill 1200 mm.

Kapacitet:

Tornet dimensioneras för att uppfylla ställda krav gällande vindarea och deformationer i varje enskilt fall.

Tillbehör:

  • Armaturkrona
  • Strålkastarkrona
  • Strålkastarbalk
  • Skåpfäste
  • Klätterhinder
  • Grundbultar
  • Gjutmallar
Teknisk beskrivning

Material: Stål, S355J2 och S235JR
Ytbeläggning: Varmförzinkning enligt SS-EN 1461, Fe/Zn 115
Dimensionering: Eurokod