Digitala skyltar

Våra variabla digitala skyltar är kapabla för att leverera trafikinformation som täcker trängselrapport, olycksrapport, temperatur, körfältkontroll och hastighetsskylt etc. Digitala skyltar är en trafiksäkerhet. I takt med att tekniken avancerar spelar digitala skyltar en allt viktigare roll i våra liv, särskilt när det handlar om att informera och styra trafikflöden på våra vägar.

VMS Skylt - varna personer i trafiken tidigt

Att varna personer i trafiken i god tid är avgörande för att förhindra olyckor och säkerställa en enkel trafik. En VMS-skylt är ett effektivt verktyg för att uppnå detta mål. Dessa digitala skyltar kan visa olika meddelanden, som varningar om olyckor, köbildningar, vägarbeten, eller hastighetsbegränsningar. Det gör det möjligt för förare att anpassa sin körning i enlighet med aktuella förhållanden.

Användningen av VMS-skyltar bidrar till ökad trafiksäkerhet genom att informera trafikanter om potentiella faror eller förändringar i trafiksituationen i realtid. En VMS-skylt varningar i tid vilket gör att föraren kan vidta åtgärder, som att exempelvis sänka hastigheten eller välja en annan väg, vilket bidrar till att risken för trafikstockningar och olyckor minskar.

Förutom att förbättra säkerheten, hjälper en VMS-skylt också till att optimera trafikflödet. Genom att informera föraren om den bästa möjliga vägen att välja, baserat på aktuella trafikförhållanden, kan dessa VMS-skyltar minska trafikflödet och köbildning på vissa vägsträckor och bidra till en jämnare fördelning av trafiken över vägnätet.

Digitala skyltar - systemet bakom

VMS-skylt implementering 

Implementeringen av VMS-skyltar är en del av en bredare strategi för intelligent trafikstyrning. Genom att kombinera data från olika källor, som trafikkameror och sensorer, kan trafikledningscentraler uppdatera informationen på en VMS-skylt i realtid. Det säkerställer både trafikanterna i trafiken och att de alltid har tillgång till den mest aktuella och relevanta informationen.

Digitala skyltar och hur de fungerar 

Här kan du läsa mer om våra digitala skyltar, hur de fungerar och funktioner som är bra att veta om.

 • Fördefinierade funktioner för tidsynkronisering mot beställarens tidserver med realtidsklocka.

 • Automatiska och inställbara dimningsfunktioner på digitala skyltar

 • Larm och temperaturfjärrövervakning.

 • Webgränssnitt för remote justering av parametrar, ladda bilder samt service och underhåll

 • Hög vattentäthet (IPX6, IPX8) och IP klasser som passar utmärkt för svenska väderförhållanden och klarar omgivningstemperaturer mellan -30°C och +50°C.

 • Fjärranslutning av Pixel-fel

 • Enkel att installera digitala skyltar på stolpar och portaler

 • Digitala skyltar kan integreras i kundens kontrollprogramvara via dess kommunikationsprotokoll, såsom SNMP, HTTPS, modbus, TCP/IP.

 • Lågspänningsdrift

 • Fördefinierade protokoll för övervakning och styrning av nätverksansluten utrustning

 • CE-märkt och följer RoHS- och WEEE-direktivet

Saferoad personal som installerar och fixar digitala skyltar