Tips vid fakturering

För att ni som leverantör ska få betalt i tid är det viktigt att fakturorna är korrekt märkta. Utan rätt märkning kan inte vår beställare hittas och fakturan blir inte godkänd. Fakturor som har felaktig märkning kan behövas returneras för komplettering. Här är några riktlinjer som är bra att följa.

Märkning av leverantörsfakturor till Saferoad Traffic AB

Det som ska vara med på fakturan till oss:

  • Inköpsordernummer (fem siffror)
  • Namn på beställare. För och efternamn

Dessa fakturor skickas till invoicescost@saferoad.se

Eller referens

Vid beställning ska Saferoads beställare alltid ange följande:

  • Kostnadsställe (två siffror)
  • Kostnadsbärare (två-tre siffror)
  • Namn på beställare. För och efternamn

Utöver det: Om fakturan gäller projekt

  • Projektnummer (sex siffror)

Dessa fakturor skickar till invoices@saferoad.se

Fakturor ska bifogas i pdf-format och med en faktura per mail. Eventuella bilagor ska ligga bakom fakturan i pdfen.

Det går även att posta fakturor till oss:

Saferoad Sverige AB
Box 920
731 29 Köping

Vid frågor eller övrig support, vänligen kontakta: leverantorsfaktura@saferoad.se eller ring 0221-297 00

Vid frågor om kundfakturor

Vänligen kontakta: kundfaktura@saferoad.se eller ring 0221-297 00