Skyddsbarriär DELTABLOC

Den världsledande skyddsbarriären DELTABLOC finns i flera olika modeller som kan användas för flera olika ändamål både för permanent och tillfälligt bruk. Bland annat användas de för att styra trafikflöden, dela upp körfält, skärma av för byggarbetsplatser och stänga av områden. Deltabloc är smidig att använda tack vare sin låga vikt och kräver minimalt med utrymme och monteras enkelt och säkert med en lyftsax.

DELTABLOC 50 SL
En trafikerad väg med mitträcke och skyddsbarriärer.

DB 50SL används till att styra trafikflödet och för att dela körfält på motorvägar. Barriären är endast 32 cm bred. Ingen förankring behövs vid installation.

DELTABLOC 65S
Skyddsbarriär i betong delar ett körfält i två delar på en väg med lastbild och personbil

DB 65S används främst för att säkra byggarbetsplatser och att styra trafikflödet. Med sin låga bredd på 39 cm är DB 65S perfekt för att dela körfält på motorväg.

Beskrivning Artikelnummer
DELTABLOC 65 6 m 150 0060
DELTABLOC 65 3 m inkl koppling 150 0066
DELTABLOC 65 Avslut 6 m med huv 150 0059

Ladda ner

DB 65S produktblad

DB 65S Monteringsanvisning

DB 65S Teknisk redogörelse

DB65 T3 godkännande

Övriga godkännanden enligt CE, se nedan

DELTABLOC 80
En trafikerad väg med en skyddsbarriär i betong till höger om körfältet

DB 80 har ett mycket brett användningsområde. Den kan till exempel användas som en tillfällig byggplatsbarriär eller som permanent säkerhetsbarriär på motorvägar.

DELTABLOC 100
Bild av en väg där en skyddsbarriär i betong separerar körfälten.

DB 100 används främst som skyddsbarriär på motorvägar. DB 100 uppnår den högsta skyddsnivå H4b enligt standarden EN 1317.

Tillbehör, monteringsanvisningar, produktblad med mera

Ladda ner

Bullerskärm till DELTABLOC

Flexcorner – led för vinkling av betongbarriären DELTABLOC 65S och 80
Kopplingen Flexcorner möjliggör en säker och flexibel anslutning mellan blocken.

Monteringsanvisningar och användarinstruktioner

Standarder och direktiv

CE-godkännande

Kontakta våra säljare
Kan vi hjälpa dig?
Kontakta våra säljare
022129700