Deltabloc 80 med fäste för belysningsstolpe

Med DELTABLOC Belysningselement integreras belysningsstolpen med betongbarriären på ett snyggt sätt.

Produkten DELTABLOC 80 Belysning 6 m K180 är designad på basis av standardprodukten DELTABLOC 80 6 m K150S. Belysningsblockets vikt är ca 4.250 kg.

Den maximala moment- och skjuvkraftskapaciteten för ankarplattan för DELTABLOC 80 6 m K180 lyktstolpselement är som följer:

Moment 24,7kNm
Skjuvkraft 3,5kNm

Art nr 1500107 DELTABLOC 80 Belysning 6 m K180. Ange bultmönster!

Ett DELATBLOC belysningsfundament installerat i Rotterdams hamn

DELTABLOC Belysningselement monterad i Rotterdams hamn

Bilden visar bilar som kör förbi en betongbarriär

Här har DELTABLOC 80 belysningselement använts för att reparera skada på befintlig barriär som inte är en DELTABLOC-barriär