Bullerplank till arbetsplatser

Bullerplank till arbetsplatser är en innovativ lösning för att bekämpa bullerproblem och skapa en mer behaglig arbetsmiljö. Den är utformad för att absorbera, dämpa eller reflektera ljudvågor från exempelvis trafik, industri och byggverksamhet. Det gör att den totala ljudnivån på arbetsplatsen minskar med hjälp av ett bullerplank.

Genom att installera dessa bullerplank kan företag effektivt minska stress och höja koncentrationsförmågan hos sina anställda, vilket leder till förbättrad produktivitet och arbetsmoral. Bullerplank kan anpassas efter specifika behov och estetiska önskemål, vilket gör dem till en flexibel lösning för olika typer av arbetsmiljöer. Dessutom bidrar de till att skapa en säkrare arbetsplats genom att minska risken för hörselskador som orsakas av långvarig exponering för höga ljudnivåer. Genom att investera i bullerplank visar företag sitt engagemang för sina anställdas välbefinnande och hälsa, samtidigt som de uppfyller lagkrav och standarder för arbetsmiljön. Bullerplank och bullerskärm är något som alltid är bra att ha på en arbetsplats där höga ljud förekommer.

Våra bullerskärmar är krocktestade

SafeSound med DB80 är en effektiv, krocktestad barriär/bullerabsorbent enligt 1317 T3W2/N2W3. Den är också testad enligt EN 1793-2/3/5 (klass A4) och fungerar som både buller- och områdesskydd på tillfälliga byggarbetsplatser, vid evenemang och för avskärmning av maskiner. Bullerskärm som är garanterat säker. 

Trafiksäkerhet och ljuddämpning i samma produkt

Med denna innovativa lösning får du en flexibel bullerskärm som är enkel och snabb att montera och ta isär igen. Bullerskärmen är monterad på mobila trafikbommar som skapar en säker miljö på båda sidor av skärmen.

På överdelen av betongbarriärerna installeras de ljuddämpande modulerna som på insidan har goda ljuddämpande egenskaper och samtidigt kan reflektera bort externt buller. Detta minskar bullerstörningarna för den omgivande miljön och möjliggör därför längre arbetstid på byggarbetsplatsen. På så sätt kan tidplanen optimeras så att projektet snabbt når sitt mål med ett bättre resultat.

SafeSound är ett modulärt system som ger dig en flexibel skärm för bullerplank och bullerskärm, som monteras direkt på mobila trafikbarriärer. Skärmarna är lätta att hantera och kan monteras från ena sidan. De kan också anslutas till fordons- och personalportar samt staket för att säkerställa stängda arbetsplatser med tillträdesskydd.

Systemet är testat enligt EN 1317-2 med resultat T3W2/N2W3

Saferoad erbjuder rådgivning under hela anläggningstiden med allt från planering och godkännande till installation, underhåll och retur.

 

Vad är skillnaden på bullerplank och bullerskärm?

Bullerplank och bullerskärm används ofta om varandra och kan i många sammanhang anses referera till samma sak: konstruktioner avsedda att minska buller från olika källor som trafik, industri, eller byggplatser. Trots bullerplank och bullerskärms likheter finns det nyanser i deras definitioner och användningsområden som kan vara värda att notera:

Bullerplank

Ett bullerplank är en typ av barriär som är utformad för att fysiskt blockera eller dämpa ljudvågor från att nå en viss plats. Det är vanligtvis mer robust och ogenomträngligt.

  • Material och konstruktion: Tillverkas ofta av tunga, solida material såsom betong, trä, eller metall, och är avsedda att vara permanenta strukturer.

  • Användningsområden: Bullerplank är vanligt förekommande längs vägar, järnvägar och industriområden för att skydda bostadsområden från buller.

Bullerskärm 

Bullerskärmar kan ha samma syfte som bullerplank men kan vara mer varierande i design och konstruktion. De kan också innefatta mer flexibla eller semi-permanenta lösningar.

  • Material och konstruktion: Kan konstrueras av en mängd material, inklusive transparenta eller ljudabsorberande element, och designas ofta för att vara estetiskt tilltalande samt funktionella.

  • Användningsområden: Används i en mängd olika miljöer, inklusive arbetsplatser, stadsutvecklingsprojekt och vid tillfälliga evenemang för att skapa en mer behaglig ljudmiljö.

Grå bullerskärm med ett fönster i mitten, som är monterad på skyddsbarriär

Våra bullerskärmar är testade enligt EN 1793-2/3/5 (klass A4) och fungerar som både buller- och säkerhetsvägg på tillfälliga byggarbetsplatser, vid evenemang och för avskärmning av maskiner. De hållbara modulerna är tillverkade i högkvalitativt aluminium och är 100 procent återvinningsbara.

Bullerskärm med taggtråd överst