Mobil bulleravskärmning på byggarbetsplatsen

En byggarbetsplats förknippas ofta med buller och störningar till nackdel för både anställda och boende i närheten av området.

Med SafeSounds mobila och ljuddämpande bullerskärmar kan du enkelt minska bullerstörningarna från byggarbetsplatsen och samtidigt öka säkerheten för de anställda samt livskvaliteten för de boende i området.

Bullerskärmen kan monteras från ena sidan utan användning av specialverktyg.

Bullerskyddskassetterna levereras som standard i färgen ljusgrå (RAL 7035). De är alla behandlade med anti-graffitifärg och kan rengöras med tvål och vatten.

Våra bullerskärmar är testade enl EN 1793-2 / 3/5 (klass A4) och fungerar både som buller- och säkerhetsvägg för tillfälliga byggarbetsplatser, evenemang och avskärmning av maskiner. De slitstarka modulerna är gjorda av högkvalitativt aluminium och är 100 % återvinningsbara.

SafeSound-systemet består av:

 • Absorberande bullerskärmskassetter
 • Stolpar
 • DELTABLOC® Trafikbarriär – DB80
 • Tandade topplister eller taggtrådshållare
 • Hörnelement
 • Portar
 • Tillträdesskydd

Skärmhöjden kan höjas till en total systemhöjd på 380 cm. Systemhöjder som överstiger 230 cm kräver att bullerskärmen förstärks.

Specifikationer
 • Ljudabsorberande 14 dB - A4
 • Ljudisolering på 26 dB - B3
 • DB80 har hållfasthetsklass T3 W2 B, N2 W3 B
 • Totalhöjd 230 cm, varav ljudskärm 150 cm (standard 3 x 50 cm)
 • Monteras direkt på DB80-betongbarriär (80 cm)
 • Bullerskärm godkänd enligt EN 1793 och betongbarriären EN 1317

Säkring av byggarbetsplats eller annat stängt område

Det är enkelt och säkert att installera bullerskärmen från SafeSound. Stolpar monteras direkt på trafikbarriärer av betong och därmed finns trafiksäkerheten redan på plats. Därefter monteras resten av bullerskärmen manuellt från insidan utan att specialverktyg behöver användas.

Stolpar och paneler tillverkas i aluminium och den längsta panelen väger bara 23 kg.

Våra bullerskärmar är testade enligt EN 1793-2/3/5 (klass A4) och fungerar som både buller- och säkerhetsvägg på tillfälliga byggarbetsplatser, vid evenemang och för avskärmning av maskiner.

SafeSound är ett modulärt system som ger dig en flexibel avskärmning, som monteras direkt på mobila, stabila trafikbarriärer. DELTABLOC® trafikbarriär DB80 har testats enligt EN 1317-2 T3.

Saferoad erbjuder rådgivning under hela anläggningstiden med allt från planering och godkännande till installation, underhåll och retur.

SafeSounds unika, flexibla system gör det möjligt att montera panelerna manuellt från bara ena sidan, och tillsammans med trafikbarriären ger det medarbetarna ökad säkerhet.

Safesounds logotype