Trafikbuffert

På Saferoad Traffic finns tre av Trafikverkets godkända trafikbuffertar som klarar krocktestet VVMB351. Våra trafikbuffertar finns för 80 km/h och 100 km/h. En trafikbuffert skapar en säker arbetsmiljö för de som jobbar på vägen och en säker barriär för trafikanter. Trafikbufferten består av 2x3 eller 3x3 däck i staplar samt två av modellerna har en kedjematta och kan utrustas med kompletterande tillbehör som till exempel skyltstativ.

Trafikbuffert 80 km

Trafikbuffert 80 km består av tre staplar. Den väger 1050 kg, är 1,05 m hög och är 3,1 m bred.

Trafikbuffert 100 km

Trafikbuffert 100 km består av tre staplar och matta. Den väger 840 kg, är 1,05 m hög och är 3,1 m bred.

Trafikbuffert 80 km för trånga utrymmen

Trafikbuffert 80 km för trånga utrymmen består av två staplar och matta. Den väger 640 kg, är 1,05 m hög och är 2,1 m bred.

Manualer till extrautrustning