ITS-plattform

Genom att använda ITS-plattformen kan du övervaka och ändra status på vägskyltar (VMS) och annan vägutrustning. Illustrationen nedan visar en del av de produkter som ingår i plattformen.

Automatisk digital skyltning i realtid
Sensor visar att trafiken går långsammare än 30km/h

Smarta sensorer läser av trafiken. Om det är mycket trafik och tätt mellan fordonen så skickas en statusuppdatering till plattformen. Plattformen analyserar signalen och skickar omedelbart en automatisk sänkningsorder till respektive digital skylt enligt bestämda gränsvärden.  

Systemet gör det enkelt att sätta upp olika kombinationer av skyltar och sensorer, så att varningar till förare och trafikanter sker automatiskt i realtid.

Digitala skyltar på karta
Webbgränssnitt som också visar grafiskt på kartan var skyltarna är placerade

Användarna kopplar upp sig mot plattformen från sina datorer eller surfplattor via ett webbgränssnitt.

ITS-plattformen visar också grafiskt på kartan var skyltarna är placerade. Om du klickar på en skylt på kartan visas aktuell status – om allt är OK eller om det är fel på skylten. Automatiska larm kan programmeras så att meddelanden skickas ut baserat på värden från skyltens sensorer.

Batteri, solceller och bränslecell
Bild som visar att man kan övervaka batterispänning och laddningsstatus

Saferoad dimensionerar solceller och batterier efterkundens behov. På ITS-plattformen kan du övervaka batterispänning och laddningsstatus.

Automatiska larm kan också ställas in för att varna om batteristyrkan faller under ett givet värde.

Systemstyrning och övervakning via panel, surfplatta, smarttelefon eller dator
Systemstyrning och övervakning via panel, surfplatta, smarttelefon eller dator

Via den molnbaserade ITS-plattformen kan du övervaka och styra digitala skyltar från dator, surfplatta eller smartphone. Det möjliggör att användaren ser senaste statusen på digitala skyltar, sensorer och batterier.

Illustration över ITS-lösningar

ITS-plattformen

Farshad Farhat
ITS-ansvarig
Farshad Farhat
+46706370196
Har du frågor som rör ITS, kontakta Farshad så hjälper han dig!