Högmaster

Högmaster finns i höjder från 12 till 24 m och är lämpliga som bärare av belysning, övervaknings utrustning, kommunikationsutrustning m.m.

Teknisk beskrivning

Form: Koniskt 3-sidig fackverksmast
Yta: Varmförzinkade enl SS-EN ISO 1461 Fe/Zn 115.
Material: Mast – Rundstång kvalitet S355J2. Skruvsats – EN 14399-3 8.8 HR
Standard: Eurokod 3

Benämning Höjd H (m) Antal sektioner Bas B1 (mm) Topp B2 (mm) c/c Bult C (mm) Vikt (kg) Fundament-plan Art.nr E.nr
Högmast 312 12 1 450 250 90 232 FP 315 V04 312 05 7776811
Högmast 315 15 2 450 200 90 211 FP 315 V04 315 05 7776813
Högmast 315T 15 2 550 300 120 317 FP 320 V04 315 06 7776821
Högmast 318 18 2 550 200 120 343 FP 320 V04 318 05 7776817
Högmast 318T 18 2 550 200 120 467 FP 320 V04 318 06 7776823
Högmast 320 20 2 550 200 120 392 FP 320 V04 320 05 7776815
Högmast 320T 20 2 550 200 120 527 FP 320 V04 320 06 7776822
Högmast 322 22 2 650 250 120 524 FP 324 V04 322 05  
Högmast 322T 22 2 650 250 120 658 FP 324 V04 322 06  
Högmast 324 24 2 650 250 120 577 FP 324 V04 324 05 7776818
Högmast 324T 24 2 650 250 120 725 FP 324 V04 324 06 7776824

 

visar  infästningspunkter på topp- och basplatta på högmast

Mått B2 och B1 på Topp- och basplatta