Kövarningssystem

Upphinnandeolyckor utgör cirka 40 procent av alla vägarbetsolyckor och är därmed den vanligaste typen av vägarbetsolycka. En sänkning av medelhastigheten från 90 km/h till 70 km/h innebära att risken för allvarliga upphinnandeolyckor sänks med så mycket som 70 procent.

För att kunna öka säkerheten på det transeuropeiska vägnätet (TEN-T), där fordonsmängden överstiger 10 000 fordon per dygn, så har Trafikverket infört ett krav på ITS vid vägarbeten. Syftet med kraven är att dynamiskt visa trafikinformation, såsom att varna för vägarbete, uppmärksamma om köer och påminna om gällande hastighet.

Vår sensorstyrda kövarning med lysande VMS och hastighetspåminnare omfattar de krav som Trafikverket ställer. Systemet är en kombination av digitala skyltar, smarta sensorer och en molnbaserad ITS-plattform.

Radarsensorer upptäcker kö och stillastående fordon eller föremål på vägen. ITS-plattformen får en signal via molnet när hastighet på vägen ligger under bestämda gränsvärden och informerar trafikanterna om plötsligt uppkommande kö via digitala skyltar (VMS) i realtid. Bilisterna får varning om kommande köer i tid och har på så sätt möjlighet att anpassa hastigheten samt hålla längre avstånd till framförvarande bil.

Allt sker automatiskt, vilket bidrar till att förenkla arbetsuppgifterna för systemoperatörerna.

Farshad Farhat
ITS-ansvarig
Farshad Farhat
+46706370196
Har du frågor som rör ITS, kontakta Farshad så hjälper han dig!