Påkörningsskydd SafeEnd® temporär – energiabsorberande räckesände

Påkörningsskydd SafeEnd® temporär är en energiabsorberande räckesände som kan användas mot alla typer av temporära barriärer. Den kan även fungera som förankring av temporära räcken.

Det är den smalaste energiabsorberande räckesänden på marknaden i dag. Den är även testad enligt den kommande standarden prEN 1317-7. Den finns för 80 km/h och klarar dubbelsidig trafik.

Påkörningsskyddet går att montera i enbart asfalt men också i hälften grus/hälften asfalt. I de senare fallet måste skruvarna dock gå ner i asfalten. Installationen av SafeEnd® temporär är snabb eftersom den levereras i ett stycke till byggarbetsplatsen. Den är även mycket enkel att reparera vid påkörning då få delar behövs bytas ut. Reparationstiden blir därför max 30 minuter.

SafeEnd® temporär har även lång livslängd då den är uppbygd av enbart varmförzinkat stål.