Bygdeväg skapar en bättre trafikmiljö för fotgängare och cyklister

Publiserad den augusti 11, 2021

Avesta kommun jobbar för att göra det säkrare för fotgängare och cyklister att ta sig fram på kommunens gator. Ibland finns det inte alltid plats att bygga en separat gång- och cykelbana. Då kan man göra en så kallad bygdeväg.

Bygdeväg i Avesta kommun
Bygdeväg i Avesta kommun

Vet du vad som menas med en bygdeväg? Inte? Då ska vi ge dig full koll!

En bygdeväg, kan också kallas bymiljöväg, är en väg där hastigheten är låg. Den har bara en körbana med två relativt breda vägrenar på var sida. Vägrenarna används av gående och cyklister. Vid ett bilmöte får bilarna använda vägrenarna tillfälligt om det kan ske utan fara.

Hej Stefan Eklund, Trafikingenjör Teknisk Service på Avesta kommun. Varför har Avesta valt just denna lösning?

– Det fanns helt enkelt ingen plats att bygga en GC-väg (gång- och cykelväg) på. Bredden på den befintliga vägen är 5 - 5,5 meter och det finns ingen plats att bredda den ytterligare för det är hus på båda sidor. Så vi behövde hitta en annan lösning för att säkra upp vägen.

Hur kom ni fram till att det var en bygdeväg ni skulle göra?

– På utbildningen till Trafikingenjör har vi pratat om bygdevägar så det är inte ett okänt koncept för oss, även om det kanske inte är vanligt förekommande med bygdevägar. Men det finns till exempel i våra grannkommuner Hedemora och Säter.

Det finns inga riktiga utredningar på bygdevägar i Sverige ännu. Men utredningar i Danmark, där det är mer vanligt förekommande, visar på att olyckorna har minskat med 25%.

Vad är fördelarna som ni ser det?

– Fördelarna är att stärka upp för de oskyddade trafikanterna när man har begränsat utrymme att jobba med. När alla behöver samsas om samma körbana så måste alla trafikantgrupper visa hänsyn till varandra.

Hur funkar det rent praktiskt?

– Vi valde att göra körbanan 3 meter efter rådgivning med Trafikverket. Ju smalare körbana man har, så går hastigheten ner och det ger också mer plats till vägrenar.

Man kan gå och cykla i vägrenen. Bilisten kör i den enda körbana som finns. Blir det möte får bilisterna använda vägrenen så länge det inte utgör föra för annan trafikant.

I första läget valde vi göra sträckan 600 m lång. Det är för att de boende ska få testa hur det känns att köra på bygdeväg. I planen ingår att asfaltera om Älvbroleden 2022 och då kommer vi utöka så hela vägen blir bygdeväg.

Hur har det mottagits?

– Mycket bra! Det enda negativa som kommit fram är varför inte hela Älvbroleden innefattas av bygdeväg men det har vi en plan för som jag berättade innan.

Tack, Stefan. Nu har vi koll på vad en bygdeväg är. Ha en fin fortsatt sommar!

– Tack, detsamma!

 

Bild på skylt som förklarar hur man kör på en bygdeväg

Trafikingenjör Stefan Eklund berättar att bygdevägen i Avesta har mottagits mycket bra.

Bild på Vägmärken som talar om att vägen blir smalare. Till vilken bredd samt hur lång sträcka

Sträckan märks ut med skylten Varning för avsmalnande väg, i kombination med upplysning om körbanans bredd och sträckans längd.