Jump to main content

Försäljning Vägservice, tillståndshandläggare

Tillståndshandläggare

Rickard Lach
Avdelningschef tillstånd, Örebro
M: +46 70 263 04 38

Thomas Jönsson
Tillståndshandläggare Huddinge/Uppsala
M: +46 70 256 10 98

Mikael Erlandson
Tillståndshandläggare, Sollentuna
M: +46 70 327 40 90

Lisa Andersson
Tillståndshandläggare, Göteborg
M: +46 70 214 67 59

Cecilia Gyllin
Trafikingenjör/tillståndshandläggare, Göteborg
M: +46 70 273 80 69

Camilla_Nilssoon_Saferoad.jpg

Camilla Nilsson
Tillståndshandläggare, Göteborg
M: +46 70 002 71 92

Nils_Arvidsson_Saferoad.jpg

Nils Arvidsson
Tillståndshandläggare, Göteborg
M: +46 70 227 04 73

Johannes_Lundgren_Saferoad.jpg

Johannes Lundgren
Tillståndshandläggare, Göteborg
M: +46 762 59 06 91