Nollvisionen – för ett säkert liv på vägen

Som en leverantör av trafiksäkerhets- och väginfrastrukturlösningar med flera anställda ute på vägen är Nollvisionen är en självklar del i Saferoads mission.

Nollvisionen är både ett etiskt förhållningssätt och en strategi för att forma en säker vägtrafik där ingen dödas eller skadas allvarligt. Den förutsätter att vägar, gator och fordon i högre grad anpassas till människans förutsättningar, samtidigt som trafikanterna följer trafikreglerna. I ett riksdagsbeslut från 2009 sattes ett etappmål för trafiksäkerhet upp om att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras från år 2007 till 2020 och antalet allvarligt skadade ska minska med 25 procent.

Saferoad och nollvisionen

Saferoads misson är att bidra till ett säkrare liv på vägen. Vi är fast beslutna om att utveckla trafiksäkerhetslösningar som aktivt bidrar till att minska antalet allvarligt skadade eller dödade personer i trafikolyckor.

– I allt vi gör ska säkerhet och Nollvisionen vara med oss. Vi är inte bara en leverantör utan också en aktör som är ute och arbetar på vägarna, vi kan själva se hur riskfyllt livet på vägen är. Vi jobbar hårt för att minimera riskerna och bidra till säkra vägar, säger Jörn Jönsson, VD Saferoad Sverige.

Koncernen Saferoad har med sina 2500 experter i 13 länder ett omfattande nätverk med teknisk expertis. Vilket gör det möjligt för oss att utveckla säkra, innovativa och hållbara lösningar som skyddar och hjälper människor på väg, oavsett om de går, cyklar eller kör.