Jump to main content

Belysningsfundament

Belysningsfundament Artikelnummer E-nummer endast stomme E-nummer komplett inklusive låskil och tätning
Fundament 60 P-mätare  600520    
Fundament 60/500 m. kabelintag  600505    
Fundament 60/500 motorvärmare  600510 7778206   
Fundament 60/700 m. kabelintag  600701  7778330  7778224
Fundament 76/700  600701 7778330   7778226
Fundament 90/700  900700 7778331  7778228
Fundament 90/1050  901050 7778329  7778229
Fundament 108/700  1080700 7778332  7778231
Fundament 114/700  1080700 7778332  7778242
Fundament 108/900  1080900 7778334  7778234
Fundament 114/900  1080900 7778334  7778244
Fundament 114/900 signal  1080902    7778305
Fundament 108/1300  1081140 7778336  7778236
Fundament 114/1300  1081140 7778336  7778246
Fundament 121/700  1210700 7778338  7778251
Fundament 127/700  1210700 7778338  7778256
Fundament 121/1050  1211050  7778340  7778252
Fundament 127/1050  1211050  7778340  7778257
Fundament 121/1300  1211300 7778342  7778254
Fundament 127/1300  1211300 7778342  7778259
Fundament 133/700  1330700 7778339  7778261
Fundament 140/700  1330700 7778339  7778265
Fundament 133/1050  1331050 7778341  7778262
Fundament 140/1050  1331050 7778341  7778266
Fundament 133/1300  1331300 7778343  7778264
Fundament 140/1300  1331300 7778343  7778268
Fundament 140/1500  1331500    7778269
Fundament 152/700  1520700 7778344  7778271
Fundament 159/700  1520700 7778344  7778276
Fundament 168/700  1520700 7778344  7778280
Fundament 152/1100  1521100 7778345  7778272
Fundament 159/1100  1521100 7778345  7778277
Fundament 168/1100  1521100 7778345  7778285
Fundament 152/1500  1521500  7778346  7778273
Fundament 159/1500  1521500  7778346  7778278
Fundament 168/1500  1521500  7778346  7778283
Fundamant 152/1900  1521900  7778348  7778274
Fundament 159/1900  1591500  7778348  7778279
Fundament 168/1900  1521900  7778348  7778248
Fundament 178/1500  1917815  7778349  7778286
Fundament 178/2000  1917820  7778351  7778288
Fundament 194/1500  1919415  7778352  7778290
Fundament 194/2000  1919420  7778353  7778292
Fundament 219/1500  1921915  7778354  7778294
Fundament 219/2000  1921920  7778350  7778296

belysningsfundament.jpg